Bir işletmenin satışlarını arttırmak amacıyla kullandığı pazarlama araçlarının en önemlisi reklamdır. En genel tanımlama ile reklam, ücretli şekilde yapılan/yaptırılan bir ilan ya da duyurudur. Bu nedenle reklam için ön hazırlık olarak bütçe planlaması şarttır. Daha ayrıntılı bir tanım olarak reklam, tüketicileri yada alıcıları bir mal yada markanın varlığı konusu için bilgilendirmek ve tüketici veya alıcıların ilgili ürünü, markayı veya hizmeti tercih etmesini sağlamak amacıyla göze ve kulağa hitap eden mesajların hazırlanması ve bu mesajların çeşitli reklam araçları(tv, internet vb) vasıtasıyla iletilmesidir.

Reklamın Amaçları

  • Satışları Arttırmak: Reklamın temel amaçlarından biri, alıcıların çeşitli satın alma güdülerini harekete geçirmek ve bir mala olan talebi (satın alma isteğini) arttırarak, satın almaya istekli ve satın alma gücü olan tüketicilere, satışı fiilen gerçekleştirmektir.
  • Satıcı sayısını arttırmak: Reklamı yapılan mala olacak satın alma isteğindeki artış o mal, hizmet, ya da markayı satmak isteyecek olan satıcıların sayısında artışa yol açacaktır.
  • Marka Bağımlılığı Yaratmak: Reklam, uzun dönemde o mala markaya ya da hizmete olan müşteri sadakatinin artmasında önemli rol oynar. Markanın güvenilir ve sağlam olduğunu hatırlatır, marka imajını korur. Ambalajın, logonun veya marka simgesinin tanınmasını sağlar.
  • Yeni Mal ve Hizmetlerinin Tanıtımını Yapmak: Piyasaya yeni sunulan mal ve hizmetler reklam yolu ile tanıtılarak, bir yandan tüketimin artması sağlanırken, diğer yandan da tüketicilerin yaşam kalitesinin artması sağlanmış olur.
  • İşletmenin Tanınmışlık ve İtibarını Arttırmak: Reklamın önemli bir amacı da, işletmenin tanınmışlık ve saygınlığını arttırarak, insanların işletmeye olan tutumunu olumlu yönde etkilemektedir.
  • Satışları ve Piyasa payını arttırmak: Reklam sayesinde satışların artması demek, bir yandan işletme pazardaki payını arttırma imkanı bulurken, diğer taraftan da işletmenin “olması gereken” kapasitede üretim yapma imkanına kavuşması demektir. Böylelikle reklam birim başına sabit giderlerin azalmasına yol açarak işletmenin daha fazla kar elde etmesini sağlar.